STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại RAK-FI03; RAK-FI02. Shenzhen Ruiankang Technology Co., Ltd. Shenzhen Ruiankang Technology Co., Ltd. Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể QT 10 TTBYT Loại B