STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 PRP ACCESS KIT (KIT tách huyết tương giàu tiểu cầu) Theo phụ lục Theo phụ lục France Partenaires Médical Cho phép tách mẫu, nồng độ tế bào và phục hồi tập trung tế bào phong phú ở một mức độ trên nồng độ sinh lý cho các ứng dụng cụ thể của tiêm tế bào tự thân Quy tắc 6 phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B