STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu răng PRESTIGE PUTTY-055001 PRESTIGE A PLUS LIGHT 055108 - 055208 - 055408 PROTESIL PUTTY- 056004 -056002 PROTESIL CATALYST GEL - 056021 KROMALTROPIC - 002030 - 002031 CROMATIC - 002010 - 002015 PROTESIL NORMAL RIGID - 005006 VANNINI DENTAL INDUSTRY VANNINI DENTAL INDUSTRY Lấy dấu răng trong Nha khoa Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A