STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 PYtest Theo phụ lục Theo phụ lục Tri-Med dò tìm sự nhiễm vi khuẩn Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B