STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị giảm mỡ bằng công nghệ HIFU (Kèm phụ kiện) LIPOcel (Phụ lục 1 đính kèm) Jeisys Medical Inc, Hàn Quốc Jeisys Medical Inc, Hàn Quốc Giảm mỡ vùng bụng, hông, đùi. Quy tắc 9 TTBYT Loại C