STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 MN 090 Nuve Nuve Dùng trong xét nghiệm y tế, thao tác và xử lí mẫu, tránh lây nhiễm hóa chất, tác nhân sinh học gây bệnh. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ an toàn sinh học cấp 2 MN 120 Nuve Nuve Dùng trong xét nghiệm y tế, thao tác và xử lí mẫu, tránh lây nhiễm hóa chất, tác nhân sinh học gây bệnh. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A