STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy bơm thức ăn đường ruột Compat Ella® 12272020 Theo phụ lục Axium MTech SA / Thụy Sĩ Để đưa thức ăn qua sonde nuôi ăn đến hệ thống tiêu hóa có kiểm soát.. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Balo Compat Ella® 12277736 Axium MTech SA / Thụy Sĩ Axium MTech SA / Thụy Sĩ Để đưa thức ăn qua sonde nuôi ăn đến hệ thống tiêu hóa có kiểm soát.. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Balo/ Bàn đứng Compat Ella® 12277737 Quanzhou Zhongxing Travel Product Co., Ltd/ Trung Quốc. Axium MTech SA / Thụy Sĩ Để đưa thức ăn qua sonde nuôi ăn đến hệ thống tiêu hóa có kiểm soát.. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Cáp Compat Ella® PDMS 12277770 Dongguan Smart Mold Plastic Products Limited, Trung Quốc Axium MTech SA / Thụy Sĩ Để đưa thức ăn qua sonde nuôi ăn đến hệ thống tiêu hóa có kiểm soát.. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Cáp báo gọi y tá Compat Ella® 12279521 Sicon International INC/ Trung Quốc Axium MTech SA / Thụy Sĩ Để đưa thức ăn qua sonde nuôi ăn đến hệ thống tiêu hóa có kiểm soát.. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bộ dây + túi nuôi ăn theo máy Compat Ella® 12267446, 12277771, 12298202 Cedic s.r.l./ Ý Cedic s.r.l./ Ý Để đưa thức ăn qua sonde nuôi ăn đến hệ thống tiêu hóa có kiểm soát.. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Dây nuôi ăn theo máy Compat Ella® 12267463, 12267447, 12298206, 12298203, 12343299, 12373990 Cedic s.r.l./ Ý Cedic s.r.l./ Ý Để đưa thức ăn qua sonde nuôi ăn đến hệ thống tiêu hóa có kiểm soát.. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B