STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập nuốt DP200A CyberMedic Corp. CyberMedic Corp. Tập nuốt bệnh nhân đột quỵ, teo cơ, chấn thương sọ não,... Quy tắc 9 TTBYT Loại B