STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập phục hồi cơ chân dùng trong y tế Ametyst P.H.U. Technomex Sp.zo.o AC International S.r.l Tập PHCN cơ chân Quy tắc 4 TTBYT Loại A