STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thị trường kế tự động Theo phụ lục Theo phụ lục ChongQing KanghuaRuiMing Science Technology Co., Ltd Phân tích và đánh giá khách quan thị trường mắt Quy tắc 12 TTBYT Loại A