STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Phẫu Thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Technomed India Sử dụng cho khám và tiến hành phẫu thuật Quy tắc 12 TTBYT Loại A