STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xi măng gắn phục hình Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Deutschland GmbH RelyX Ultimate Clicker khi kết hợp với keo dán nha khoa Single Bond Universal được chỉ định: • Gắn vĩnh viễn cầu, mão răng, inlay, onlay toàn sứ, composite hoặc kim loại; cầu Maryland 2-3 đơn vị và cầu inlay/onlay 3 đơn vị • Gẵn vĩnh viễn chốt hoặc ốc • Gắn vĩnh viễn phục hình veneer toàn sứ hoặc composite. • Gẵn vĩnh viễn phục hình toàn sứ, composite hoặc kim loại lên trụ phục hình implant. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B