STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ bằng hơi H2O2 PCC070, PCC071 (VERIFY VH202) STERIS Corporation STERIS Corporation Dùng để bảo vệ các gói dụng cụ được bọc bằng vật liệu tổng hợp cho đến khi sử dụng và để phân biệt giữa các gói dụng cụ đã tiệt trùng và chưa tiệt trùng thông qua sự thay đổi màu sắc từ ban đầu. Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A