STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu trám răng, che tủy răng vĩnh viễn Theo phụ lục Theo phụ lục Septodont Vật liệu sinh học trám bít ống tủy, vật liệu sinh học thay thế ngà răng, xi măng trám bít ống tủy. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D