STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent ngoại biên tự bung Theo phụ lục Theo phụ lục amg International GmbH Đặt vào đoạn hẹp của động mạch chậu, động mạch đùi hoặc động mạch thận chủ yếu ở động mạch nông để nong rộng chỗ hẹp, tái thông dòng máu. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D