STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại JXB-315 GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO.,LTP GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO.,LTP Dùng đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ phòng, nhiệt độ bề mặt Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B