STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh đa năng GB09; GB10; GB06; GB01; GB11; GB02; GB03; GB03A; GB04; GB05; GB12; GB18; GB16; GB07A; GB07B; D04A; OCT103A; OCT106A; S03A; Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Giường hỗ trợ các chức năng cho bệnh nhân Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Ghế y tế đa năng PR01A; TT02A; TT01A; TT03A; PR02A; Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Cho bệnh nhân ngồi, nằm chờ truyền dịch Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Xe đẩy đa năng ET009A; CT007A; E04A; E05A; E08A; C1A; CT102A; ET008A; AT002A; Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Xe dùng di chuyển đẩy tiêm, cấp cứu bệnh nhân Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Tủ y tế GG02A; J1A; GTD02A; Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Hebei Longheng Medical Equipment Co., Ltd Dùng đựng thuốc, hồ sơ, vật dụng bệnh nhân Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A