STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại JXB-182 ; JXB-178 JXB-183; JXB-311 PG-IRT1601, PG-IRT1602, PG-IRT1801 PG-IRT1101 PG-IRT1603 Guangzhou Berrom Medical Device Co., Ltd. – Trung Quốc Guangzhou Berrom Medical Device Co., Ltd. – Trung Quốc Dùng để đo thân nhiệt QT 10 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B