STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào: Máng chứa dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia) Sử dụng để chứa mẫu dịch Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào: Tấm lọc màu trắng Theo phụ lục Theo phụ lục Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia) Sử dụng để lọc lấy tế bào và loại bỏ cặn Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào: Máng chứa dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia) Sử dụng để chứa mẫu dịch Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào: Nắp máng chứa dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia) Sử dụng để tránh mẫu tràn ra ngoài máng Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Vật tư tiêu hao cho máy ly tâm tế bào: Kẹp máng Theo phụ lục Theo phụ lục Richard-Allan Scientific LLC (a subsidiary of Epredia) Sử dụng để kẹp lam kính vào buồng chứa dịch Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A