STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút chặn kim luồn GT039-200 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd Ngăn chặn máu chảy ngược tại đuôi kim luồn khi ngừng sử dụng Quy tắc 2 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B