STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị ngăn ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm DVT-2600 Daesung Maref – Hàn Quốc Daesung Maref – Hàn Quốc Ngăn mừa huyết khối tĩnh mạch Qui tắc 9 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B
2 Máy garo hơi tự động 2 kênh và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm DTS-300 Daesung Maref – Hàn Quốc Daesung Maref – Hàn Quốc Dùng để chặn dòng máu ở những trường hợp cần cầm máu trong quá trình mổ chi Qui tắc 9 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B
3 Thiết bị nén ép trị liệu 6 khoang khí và phụ kiện, vật tư đi kèm MK300Lmax; MK400L Daesung Maref – Hàn Quốc Daesung Maref – Hàn Quốc Dùng điều trị suy giãn tĩnh mạch, tắc nghẽn, phù nề bạch huyết và giúp lưu thông mạch máu Qui tắc 9 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B
4 Thiết bị nén ép trị liệu 4 khoang khí và phụ kiện, vật tư đi kèm LX7max; LF900 Daesung Maref – Hàn Quốc Daesung Maref – Hàn Quốc Dùng điều trị suy giãn tĩnh mạch, tắc nghẽn, phù nề bạch huyết và giúp lưu thông mạch máu Qui tắc 9 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B
5 Thiết bị nén ép trị liệu 4 khoang khí và phụ kiện, vật tư đi kèm SP-1000; SP-2000; SP-3000 Daesung Maref – Hàn Quốc Daesung Maref – Hàn Quốc Dùng điều trị suy giãn tĩnh mạch, tắc nghẽn, phù nề bạch huyết và giúp lưu thông mạch máu Qui tắc 9 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B