STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy kéo giãn cột sống dùng trong y tế ET-800 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Thoái hóa cột sống chèn ép gây đau lưng, cổ vai gáy, thoái vị đĩa đệm vừa và nhẹ, sai khớp đốt sống, vẹo cột sống,.. Quy tắc 9 TTBYT Loại B
2 Bàn trị liệu EU300 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
3 Bàn trị liệu CA160 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
4 Bàn trị liệu CA130 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
5 Bàn trị liệu CA190 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
6 Bàn trị liệu CA100 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
7 Bàn trị liệu CA215 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
8 Bàn trị liệu CA230 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
9 Bàn trị liệu CA20 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
10 Bàn trị liệu CA65 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
11 Bàn trị liệu CA165 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Tập PHCN Quy tắc 9 TTBYT Loại B
12 Máy điện xung đa năng EM-6300 Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Kích thích thần kinh cơ, giảm đau, thư giãn cơ,... Quy tắc 9 TTBYT Loại B
13 Máy điện xung đa năng EM-6300A Everyway Medical Instruments Co., ltd Everyway Medical Instruments Co., ltd Kích thích thần kinh cơ, giảm đau, thư giãn cơ,... Quy tắc 9 TTBYT Loại B