STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TAMARACID LIQUID Thiết bị y tế S.I.I.T S.R.L - ITALY S.I.I.T S.R.L - ITALY Hỗn dịch uống TAMARACID được dùng để phòng tránh và hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày-thực quản, tăng tiết acid dạ dày và hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, thực quản. QT5, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B