STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que chọc dịch lồng ngực Theo phụ lục Theo phụ lục Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S Dẫn khí/ chất lỏng từ màng phổi/ vùng trung thất ở ngực ra ngoài Quy tắc 7, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B