STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Natri, Kali, Hematocrit Sensor Card 092 Techno Medica Co., Ltd. Techno Medica Co., Ltd. Thẻ xét nghiệm Sensor Card 092 là thẻ cảm biến, được thiết kế để sử dụng chuyên biệt cho máy xét nghiệm khí máu tại chỗ GASTAT-navi của hãng Techno Medica. Các thông số đo được khi sử dụng thẻ cảm biến Sensor Card 092 kết hợp với máy xét nghiệm khí máu tại chỗ Gastat-navi bao gồm: pH/pCO₂/pO₂/cNa⁺/cK⁺/Hct. Dùng trong chẩn đoán in vitro. - Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 4 TTBYT Loại C