STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hấp tiệt trùng HXD-P2030-JR; HXD-P3245-JR; HXD-P4050-JR; HXD-P5065-JR; HXD-P80-JR; HXD-P120-JR; Tianchang Jiarui Packaging Material Co., Ltd Tianchang Jiarui Packaging Material Co., Ltd Dùng để hấp tiệt trùng các dụng cụ sử dụng trong nhà máy sản xuất dược phẩm Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Túi hấp tiệt trùng (dạng cuộn) HXD-J300-JR; HXD-J400-JR; HXD-J500-JR; HXD-J600-JR; Tianchang Jiarui Packaging Material Co., Ltd Tianchang Jiarui Packaging Material Co., Ltd Dùng để hấp tiệt trùng các dụng cụ sử dụng trong nhà máy sản xuất dược phẩm Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A