STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cột sống lưng GOPLF và dụng cụ đi kèm 3205535 ; 3205540 ; 3205545 ; 3205550 ; 3206535 ; 3206540 ; 3206545 ; 3206550 ; 3206555 ; 3207535 ; 3207540 ; 3207545 ; 3207550 ; 3207555 ; 3100010 ; 3200035 ; 3200040 ; 3200045 ; 3200050 ; 3200055 ; 3200060 ; 3200070 ; 3200080 ; 3200090 ; 4010001 ; 4010002 . Getset Surgical SA Getset Surgical SA Dùng cho phẫu thuật cấy ghép vít và đĩa đệm, nhằm cố định cột sống lưng Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Đĩa đệm cột sống lưng GOLIF và dụng cụ đi kèm 3102208 ; 3102209 ; 3102210 ; 3102211 ; 3102212 ; 3102213 ; 3102214 ; 3102608 ; 3102609 ; 3102610 ; 3102611 ; 3102612 ; 3102613 ; 3102614 ; 4020001 ; 4020002 . Getset Surgical SA Getset Surgical SA Dùng cho phẫu thuật cấy ghép vít và đĩa đệm, nhằm cố định cột sống lưng Quy tắc 8, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C