STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu Urine-H-10; Urine-H-11; Beijing Hua Sheng Yuan Medical Technology Co., Ltd Beijing Hua Sheng Yuan Medical Technology Co., Ltd Dùng để xét nghiệm đo bán định lượng Leukocytes, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, glucose, specific gravity, blood và pH trong nước tiểu. Quy tắc 06 TTBYT Loại B
2 Máy phân tích nước tiểu HYS-H-120; HYS-H-II; HYS-H-III Beijing Hua Sheng Yuan Medical Technology Co., Ltd Beijing Hua Sheng Yuan Medical Technology Co., Ltd Dùng để sử dụng trong chẩn đoán Invitro và để phân tích nước tiểu cơ bản Quy tắc 06 TTBYT Loại B