STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hê ̣thống chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện FCR CAPSULA XL II Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Sử dụng kết hợp hệ thông X quang số hóa hình ảnh X quang để bác sỹ thăm khám Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Hê ̣thống chuyển đổi số hóa X-quang và phụ kiện FDR D-EVO II Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Sử dụng kết hợp hệ thông X quang số hóa hình ảnh X quang để bác sỹ thăm khám Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Hệ thống X-quang chụp tuyến vú và phụ kiện Amulet Innovality Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Là hệ thống X-Quang vú số hóa hoàn toàn và được sử dụng hình ảnh để thăm khám chẩn đoán bệnh Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
4 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ ST-VI, HR-VI, ST-BD, HR-BD Fujifilm Techno Products Co., Ltd Fujifilm Corporation Sử dụng lưu trữ và truyền tải hình ảnh X-Quang đến trạm làm việc Quy tắc 10; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B