STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ nuôi cấy tế bào InvivO2 300; InvivO2 400; InvivO2 500; InvivO2 1000 Ruskinn Technology Limited Ruskinn Technology Limited Dùng để tạo môi trường sinh lý với nồng độ O2, CO2, nhiệt độ, độ ẩm phù hợp để nuôi cấy riêng biệt các tế bào trong các bệnh viện, phòng thí nghiệm tế bào Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A