STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd đẩy dụng cụ, bệnh nhân, đẩy thuốc... dùng cho mục đích y tế Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A
2 Giường bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Để bệnh nhân nằm Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường Theo phụ lục Theo phụ lục Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Chứa đồ đạc cá nhân của bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A
4 Bàn khám Theo phụ lục Theo phụ lục Hebei Pukang Medical Instruments Co.,Ltd Để bệnh nhân nằm khám bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A