STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose VITROS Chemistry Products GLU Slides Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa và hệ thống tích hợp VITROS. Quy tắc 6 TTBYT Loại B