STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu composite trám răng Theo phụ lục Theo phụ lục 3M ESPE Dental Products - Trám trực tiếp cho răng trước và răng sau. - Tái tạo cùi - Liên kết răng - Các phục hồi gián tiếp, bao gồm inlay, onlay và veneer. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B