STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu composite trám răng Theo phụ lục Theo phụ lục 3M ESPE Dental Products - Trám trực tiếp cho răng trước và răng sau, bao gồm cả mặt nhai. - Trám lót/nền dưới các phục hồi trực tiếp - Tái tạo cùi - Các phục hồi gián tiếp, bao gồm inlay, onlay và veneer. - Trám răng sữa - Trám trũng rãnh sâu ở răng cối và răng tiền cối. - Sửa chữa các khuyến khuyết ở phục hình sứ, men và các phục hình tạm. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B