STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ lấy sỏi niệu quản SEMB-3-490-H; SEMB-21-490-T SHAILI ENDOSCOPY, India SHAILI ENDOSCOPY, India Được chỉ định để lấy sỏi niệu quản thông qua nội soi: - Sỏi niệu quản 1/3 giữa hoặc 1/3 dưới. - Sỏi niệu quản 1/3 trên nhưng không có chỉ định tán sỏi hoặc tán sỏi ngoài cơ thể thất bại. - Sỏi niệu quản tái phát sau mổ lấy sỏi có biến chứng hẹp niệu quản. Quy tắc 6 TTBYT Loại B