STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ âm sâu DW-86W100J Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Dùng để bảo quản mẫu Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I TTBYT Loại B
2 Tủ âm sâu DW-40L92 Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd Dùng để bảo quản mẫu Quy tắc 2, Phần II, phụ lục I TTBYT Loại B