STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép đựng dụng cụ tiệt trùng SDM05200; SDM75200; SDM10200; SDM15200; SDM20200; SDM25200; SDM30200; SDM35200; SDM40200; SDM45200; SDM50200; SDM55200; SDM60200; Sudemed Tıbbi Ürünler Sudemed Tıbbi Ürünler Dùng để sử dụng đóng gói dụng cụ cho máy tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao (tiệt trùng bằng hơi nước) Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Túi ép (Tyvek) đựng dụng cụ tiệt trùng SDMTY0570; SDMTY7570; SDMTY1070; SDMTY1570; SDMTY2070; SDMTY2570; SDMTY3070; SDMTY3570; SDMTY4070; SDMTY4570; SDMTY5070; SDMTY5570; SDMTY6070; Sudemed Tıbbi Ürünler Sudemed Tıbbi Ürünler Dùng để sử dụng đóng gói dụng cụ cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp với H2O2 và H2O2 Plasma Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 4 TTBYT Loại A