STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu làm nướu giả - Denture Base Materials Theo danh mục Schutz Dental GMBH, Germany Schutz Dental GMBH, Germany Dùng để làm nướu giả Quy tắc 5 TTBYT Loại A