STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG và β-hCG Elecsys HCG+ß/07251025190 Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β-hCG trong huyết thanh và huyết tương người trên các máy xét nghiệm miễn dịch cobas e Quy tắc 3.6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C