STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Sturdy Industrial Co., Ltd Các trang thiết bị y tế chủ động được dùng để sử dụng trong phòng khám, phẫu thuật Quy tắc số 12 – phần II – phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A