STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn tập đứng trong PHCN KD-SLC-01; KD-ZLC-01A Changzhou KonDak Medical Rehabilitation Equipment Co.,Ltd Changzhou KonDak Medical Rehabilitation Equipment Co.,Ltd Chi tiết dùng tập đứng cho các bệnh nhân liệt, đột quỵ,sau tai biến, các bệnh nhân chấn thương sau mổ, tập cơ vai và tập cơ tay. Sử dụng quy tắc 4, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT - Phân loại đối với trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A
2 Thiết bị tập thang gắn tường KD-LMU-02; KD-LMU-01 Changzhou KonDak Medical Rehabilitation Equipment Co.,Ltd Changzhou KonDak Medical Rehabilitation Equipment Co.,Ltd Chi tiết được sử dụng để tập đứng cho các bệnh nhân liệt, đột quỵ,sau tai biến, các bệnh nhân chấn thương sau mổ Sử dụng quy tắc 4, mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT - Phân loại đối với trang thiết bị y tế không xâm nhập TTBYT Loại A