STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kẹp mỏ vịt SH-035 Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Là dụng cụ hỗ trợ quan sát dùng trong thăm khám phụ khoa Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Bình hút dịch SHM-UCDB-180CM; SHM-UCDB-01; SHM-UWSB-1000; SHM-UWSB-2000ML-PP; Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Được sử dụng để chứa dịch, chất nhày thải từ máy hút dịch. Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Túi đựng nước tiểu SHM-UBTV-2L; SHM-UM2500ML; Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd Dùng để lấy và chứa nước tiểu trong thời gian ngắn và dài hạn Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A