STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Styku Styku S100 Styku, LLC - USA Styku, LLC - USA 3D Body Scanning QT 10 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B