STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dây truyền dịch (Disposable Infusion set) 180cm with needle 22G x 1 1/2 Weihai Union Medic Co., LTD Weihai Union Medic Co., LTD Bộ dây truyền dịch được sử dụng để truyền dịch qua đường tĩnh mạch bằng trọng lực như: dịch/ cân bằng điện giải, bù thể tích, dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Quy tắc 7, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây truyền dịch cánh bướm (Scalp vein set) 30cm with needle 25G x 3/4 Weihai Union Medic Co., LTD Weihai Union Medic Co., LTD Dây truyền dịch cánh bướm dùng để lấy mẫu máu hoặc truyền dịch vào cơ thể người bệnh. Quy tắc 7, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống thép không gỉ (Stainless Steel Cannula 18G x 45mm) 18G x 45 mm Can Alliance Group Import Export PTE.LTD Can Alliance Group Import Export PTE.LTD - Ống thép không gỉ là vật liệu dùng để kết hợp với đế kim tạo thành kim tiêm dùng để hút thuốc/dịch, pha thuốc tiêm hoặc tiêm thuốc vào cơ thể người bệnh. - Kim tiêm chỉ sử dụng một lần. Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B