STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tuần hoàn ngoài cơ thể và phụ kiện (Origen Dual Lumen Catheter) Theo phụ lục Theo phụ lục Origen Biomedical Inc. Chỉ định để sử dụng như một ống thông đơn cho cả tĩnh mạch và truyền lại máu cho tĩnh mạch cổ trong trong suốt quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể trong 06 giờ hoặc ít hơn Quy tắc 07 TTBYT Loại B