STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nung chảy paraffin (Nồi nấu nến Paraffin) MDP-3OL; MDP.25L; MDP.5OL; Công ty CP điện tử y tế Medda - (Medda Medical Electronic Joint Stock Company) - Việt Nam Công ty CP điện tử y tế Medda - (Medda Medical Electronic Joint Stock Company) - Việt Nam Chi tiết được sử dụng để nung chảy nến theo nguyên lí “bain-marie” (chưng cách thuỷ, làm nóng từ từ và giữ nhiệt giúp sáp trong hơn không mùi và kinh tế hơn Sử dụng quy tắc 12, mục C, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT - Phân loại trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại A
2 Tủ sấy nến paraffin (Tủ giữ ấm paraffin). MD-25TSP; MD-30TSP; MD-40TSP; Công ty CP điện tử y tế Medda - (Medda Medical Electronic Joint Stock Company) - Việt Nam Công ty CP điện tử y tế Medda - (Medda Medical Electronic Joint Stock Company) - Việt Nam Chi tiết được sử dụng để nung chảy nến paraffin bằng gió tuần hoàn hơi nóng hoặc giữ ấm nến ... Sử dụng quy tắc 12, mục C, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT - Phân loại trang thiết bị y tế chủ động; TTBYT Loại A