STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu dùng cho Máy phân tích nước tiểu URiSCAN 11 strip YD Diagnostics CORP. YD Diagnostics CORP. Que thử nước tiểu dùng để xác định một hoặc nhiều thông số trong nước tiểu sau: Máu, Bilirubin, Urobilinogen, Ketonrs (Acetoacetic Acid), Protein, Nitrite, Glucose, pH, S.G (Specific Gravity), Leucocytes and Ascorbic Acid Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B