STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm (Kèm phụ kiện đồng bộ) Theo phụ lục Theo phụ lục Andreas Hettich GmbH & Co. KG, Germany - Dùng để giữ ấm các loại đĩa cấy, dụng cụ, môi trường. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 TTBYT Loại A