STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương BD Phoenix™ PMIC-84 Becton, Dickinson and Company (BD) Becton, Dickinson and Company (BD) Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương BD Phoenix™ PMIC-84 được sử dụng để xét nghiệm tính nhạy cảm của các vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện có nguồn gốc từ người (để biết danh sách đầy đủ các vi khuẩn, tham khảo Hướng dẫn sử dụng hệ thống BD Phoenix) với các kháng sinh đã được chọn. Thuốc thử này chỉ được sử dụng với thiết bị của Hệ thống Vi sinh Tự động BD Phoenix. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B