STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Mặt nạ mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Fisher & Paykel Healthcare Ltd Được chỉ định trợ điều trị hỗ trợ đường thở dương liên tục hoặc áp suất dương không xâm lấn (CPAP hoặc Bi-level). Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B